ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องการขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่องการขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2566

| 1,066 view

เอกสารประกอบ

ประกาศขอขยายระยะเวลารับสมัคร.pdf
รายละเอียดด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf
รายละเอียดด้านการพัสดุ.pdf