ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Roll up เกี่ยวกับบทบาทไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย – สปป.ลาว ในหัวข้อ “๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว : ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำ Roll up เกี่ยวกับบทบาทไทยด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย – สปป.ลาว ในหัวข้อ “๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ลาว : ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ธ.ค. 2563

440 view

เอกสารประกอบ

ประกาศจ้างทำ_Roll_up.pdf