ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 466 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อFFTผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์2564.pdf