ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ม.ค. 2566

| 119 view

เอกสารประกอบ

ใบสมัคร_5.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานรับรอง.pdf