ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งหนังสือพระราชทานสำหรับโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด Pulse Oximeter) ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งหนังสือพระราชทานสำหรับโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด Pulse Oximeter) ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ม.ค. 2564

433 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf