ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ม.ค. 2565

71 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ_จนท.โครงการฯ.pdf