ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2565

| 2,893 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา_โครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐ.pdf