ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ธ.ค. 2565

| 328 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา_สหรัฐอเมริกาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf