ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม ZOOM สำหรับสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม ZOOM สำหรับสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ต.ค. 2563

120 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ชนะราคา_(โปรแกรม_Zoom).pdf