ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนส่งหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น โดยการสนับสนุนของ บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนส่งหน้ากากอนามัย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น โดยการสนับสนุนของ บริษัท เครือเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ต.ค. 2563

97 view

เอกสารประกอบ

จ้างขนส่งหน้ากากอนามัย_1_ล้านชิ้น.pdf