ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างชุด PPE ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และการตรวจรักษาโรคแบบ Coverall และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างชุด PPE ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และการตรวจรักษาโรคแบบ Coverall และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ภายใต้แผนงานโครงการความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

26 ต.ค. 2563

93 view

เอกสารประกอบ

จัดซื้อชุด_PPE.pdf