ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการนำนักเรียนทุนพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๓ เดินทางเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ ๒ (เส้นทาง กทม. - สระแก้ว - กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับโครงการนำนักเรียนทุนพระราชทานปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๓ เดินทางเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ ๒ (เส้นทาง กทม. - สระแก้ว - กทม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ต.ค. 2563

428 view

เอกสารประกอบ

จ้างเหมาบริการรถตู้_กทม.-สระแก้ว-กทม.pdf