ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างไทยกับสหประชาชาติ

2 ส.ค. 2564

2,837 view

ประกาศรับสมัคร_1

เอกสารประกอบ

1.รายละเอียดและคุณสมบัติ.pdf
2.เอกสารประกอบการรับสมัคร_1.pdf
3.ใบสมัคร_1.docx