ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนายช่างทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตำแหน่งนายช่างทั่วไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ต.ค. 2566

| 238 view

เอกสารประกอบ

ปรกาศรับสมัคร_ต._นายช่างทั่วไป.pdf
ใบสมัคร_2.pdf