ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศอย่างบูรณาการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศอย่างบูรณาการ จำนวน ๑ อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มิ.ย. 2566

| 928 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_รับลจ._โครงการ.pdf
ใบสมัคร_5(1).pdf