ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒ อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2566

| 463 view

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ_รับสมั.pdf
รายละเอียด_ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf
รายละเอียด_ด้านการพัสดุ.pdf
ใบสมัคร_ด้านการพัสดุ.docx
ใบสมัคร_ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน.docx