ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารแผนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

15 ธ.ค. 2563

1,264 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_เจ้าหน้าที่บริหารแผนฯ.pdf
ใบสมัคร_2.pdf