ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ และตำแหน่งพนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานต้อนรับ และตำแหน่งพนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

15 ธ.ค. 2563

1,292 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_ตน_พนักงานตอนรับ_และ_พน.คอมฯ.pdf
ใบสมัคร_2.pdf