ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศอย่างบูรณาการ ปฏิบัติงานฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ และส่วนงานบริหารงบประมาณโครงการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศอย่างบูรณาการ ปฏิบัติงานฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ และส่วนงานบริหารงบประมาณโครงการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 252 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ_การเงิน_ประชาสัมพันธ์_1.pdf
ใบสมัคร_การเงิน_ปชส.pdf