ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนูปกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 399 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานโสต_1.pdf
ใบสมัคร_พนง.โสต.pdf