ประกาศรับสมัครบุคลลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (รายบุคคล) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา

ประกาศรับสมัครบุคลลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (รายบุคคล) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา

14 ก.ย. 2564

1,027 view

ประกาศรับสมัคร_2

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการ.pdf
ใบสมัครผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการกับสหรัฐอเมริกา_ยุโรป_ออสเตรเลีย_และนิวซีแลนด์.pdf
ใบสมัครผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการกับสหรัฐอเมริกา_ยุโรป_และออสเตรเลีย.pdf
ใบสมัครผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการกับสหประชาชาติ.pdf
เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร.pdf