ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

27 ธ.ค. 2564

177 view

เอกสารประกอบ

ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อนไทย_ผู้ช่วยสอนภาษาไทย_2564.pdf