ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

19 พ.ย. 2564

1,099 view

สมัคร_FFT3_960_1200

เอกสารประกอบ

ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อนไทย.pdf
ใบสมัคร_FFT64.pdf