ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 2,080 view

สมัคร_FFT3_960_1200

เอกสารประกอบ

ประกาศการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อนไทย.pdf
ใบสมัคร_FFT64.pdf