ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานโสตทัศนศึกษา

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2565

| 3,216 view

ประกาศรับสมัครโสต

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_พนง.โสตทัศนศึกษา.pdf
ใบสมัคร_9.pdf