ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งหนักงานธุรการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งหนักงานธุรการทั่วไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มิ.ย. 2565

| 575 view

ประกาศรับสมัครธุรการ_1

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_ตน.พนักงานธุรการ.pdf
ใบสมัคร_10.pdf