ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศอย่างบรูณาการ (ปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศอย่างบรูณาการ (ปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างประเทศ)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2565

| 697 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_ตน.เจ้าหน้าที่โครงการฯ_2.pdf
ใบสมัคร_12.pdf