ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานรับรอง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานรับรอง

8 เม.ย. 2564

465 view

ประกาศรับสมัครพนักงานรับรอง

เอกสารประกอบ

ประกาศรับพนักงานรับรอง.pdf
ใบสมัคร_4.pdf