ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริหารบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป และตำแหน่งพนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริหารบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป และตำแหน่งพนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์

13 ก.ย. 2564

462 view

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ_2_ตำแหน่ง_1

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการและพนักงานเทคนิค.pdf
ใบสมัคร_6.pdf