ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา (ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา (ด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน)

7 ธ.ค. 2564

597 view

ป้ายประกาศ_1

เอกสารประกอบ

ใบสมัคร_1.docx
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการฯ_ไทย-สหรัฐอเมริกา.pdf