ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ม.ค. 2565

| 3,998 view

แผ่นประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการความร่ว_page-0001

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการฯ.pdf
ใบสมัคร_ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการฯ.docx