ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทยกับสหรัฐอเมริกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 ม.ค. 2565

209 view

แผ่นประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการความร่ว_page-0001

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการฯ.pdf
ใบสมัคร_ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการฯ.docx