ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน ๑ อัตรา

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2565

| 2,917 view

ประกาศรับสมัครคอมพิวเตอร์_1

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_ตน.พนักงานคอมพิวเตอร์.pdf
ใบสมัคร_ตน.พนักงานคอมพิวเตอร์.pdf