ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารศูนย์ส่งเสริม OVOP จ.กำปงจาม กัมพูชา ตามกรอบแผนงานโครงการ The Establishment of OVOP Regional Promoting Center

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารศูนย์ส่งเสริม OVOP จ.กำปงจาม กัมพูชา ตามกรอบแผนงานโครงการ The Establishment of OVOP Regional Promoting Center

7 ม.ค. 2564

76 view

เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลาง.pdf