ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 มี.ค. 2566

| 39 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธฺเข้ารับการทดสอบ_พนักงานข.pdf