ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ก.ค. 2566

| 1,102 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม_FFT_2566.pdf