ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการไปปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Friends from Thailand ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการไปปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ Friends from Thailand ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ส.ค. 2565

| 137 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ_รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม.pdf