ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานด้านพัสดุโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานด้านพัสดุโครงการ

6 พ.ย. 2563

280 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ_ตน.ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์และด้านพัสดุโครงการ.pdf