ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานต้อนรับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานต้อนรับ

6 พ.ย. 2563

208 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ_ตน.พนักงานคอมพิวเตอร์_และพนักงานต้อนรับ.pdf