ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนายช่างทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งนายช่างทั่วไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ย. 2566

| 147 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มัสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต.pdf