ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มี.ค. 2567

| 276 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก_พนักง.pdf