ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

8 ม.ค. 2564

941 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก.pdf