ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มิ.ย. 2566

| 1,857 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์_FFT_ประจำปี_2566.pdf