ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายใต้โครงการอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2565

| 1,704 view

เอกสารประกอบ

65-11-8_ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์_อสม.เบนิน.pdf