ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมความรู้ทั่วไปและเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมความรู้ทั่วไปและเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

30 ก.ย. 2564

1,126 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อการอบกรม_FFT.pdf