ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2565

| 2,027 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมFFT.pdf