ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครเพื่อนไทย (Friends from Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 463 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการอบรม_FFT.pdf