ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

26 ต.ค. 2564

332 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก_ตน.เจ้าหน้าที่โครงการฯ.pdf