ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงาน ประเทศญี่ปุ่น โครงการ Friends from Thailand ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรไปปฏิบัติงาน ประเทศญี่ปุ่น โครงการ Friends from Thailand ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ค. 2565

| 199 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภา.pdf