ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานต้อนรับ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ และพนักงานต้อนรับ

13 พ.ย. 2563

178 view

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก_ตน._พนักงานคอมพิวเตอร์_และพนักงานต้อนรับ.pdf