ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มี.ค. 2566

| 824 view

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก_พนง_ขับรถ_ส่วนกล.pdf